Pioneering in artificial intelligence and computer science education

Over 150 global Tensorflow artificial intelligence certificates awarded to students.

Lộ trình học học máy

Trở thành kỹ sư học máy từ con số 0

Python for Data Science

- Free

Lớp học Python cơ bản cho người mới bắt đầu học khoa học dữ liệu.
Leetcode 200 - Luyện thuật toán với chuyên gia

Lớp học cấu trúc dữ liệu và thuật toán. Cùng nhau luyện giải bài tập Leetcode và ứng tuyển và các công ty lớn như Google, Microsoft, Amazon.
Toán cho học sâu (Pre-TF)

Lớp học bổ trợ nền tảng Toán học cho Học sâu. Chủ đề xoay quanh Đại số tuyến tính, Đạo hàm và Xác suất.
Lớp học AI nền tảng - TF 08

Lớp học AI nền tảng + luyện thi chứng chỉ Tensorflow
Scale Machine Learning System 04

Lớp học nhân rộng hệ thống học máy, triển khai trên các phần cứng khác nhau. Khai giảng: 16/11/2023
Đọc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo mới nhất

- Free

Đọc và lập trình các nghiên cứu mới nhất
Lập trình các ứng dụng AI khác nhau

Lập trình các ứng dụng AI khác nhau

Lập trình các ứng dụng AI cho lập trình viên

- Free

Lớp học học sâu ứng dụng dành cho lập trình viên
Lớp học xử lý ngôn ngữ tự nhiên ứng dụng

- Free

Lớp học xử lý ngôn ngữ tự nhiên ứng dụng
Ứng dụng ChatGPT

- Free

Ứng dụng ChatGPT vào sản phẩm của bạn
Mô hình Transformer

- Free

Sự kiện Ứng dụng Transformer trên sản phẩm thực tế
Nhận diện giọng nói

- Free

Tài liệu sử dụng tại Workshop
Lớp học ngôn ngữ lập trình Mojo

- Free

Lập trình AI nhanh hơn bao giờ hết với Mojo
Pytorch Class

Lớp học Pytorch, xây dựng những ứng dụng AI khác nhau sử dụng Pytorch. Khai giảng: 21/11/2023
MediaPipe - Học máy trên các thiết bị phần cứng

Học máy trên các thiết bị phần cứng
Lập trình giao diện Gradio cho các ứng dụng AI

- Free

Sử dụng công cụ Gradio để lập trình nhanh các giao diện cho ứng dụng AI
Kỹ sư dữ liệu

<p>Xử lý hàng tỷ bản ghi trong vài giây</p>

Python for Data Science

- Free

Lớp học Python cơ bản cho người mới bắt đầu học khoa học dữ liệu.
Kỹ sư dữ liệu - DE 01

Trở thành kỹ sư dữ liệu có thể xây dựng những hệ thống xử lý hàng tỷ bản ghi trong vài giây.
Kỹ sư phần mềm

Trở thành kỹ sư phần mềm với mức lương trên $1000/tháng

Kỹ sư lập trình Fullstack

Trở thành kỹ sư phần mềm có thể xây dựng cả ứng dụng phía client và server
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Trở thành kỹ sư xử lý ngôn ngữ tự nhiên với khả năng làm việc với hàng triệu văn bản.

Nền tảng xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Lớp học nền tảng xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Lớp học xử lý ngôn ngữ tự nhiên ứng dụng

- Free

Lớp học xử lý ngôn ngữ tự nhiên ứng dụng
Lớp học mô hình ngôn ngữ lớn - LLMs

Lớp học tập trung đi sâu vào các mô hình ngôn ngữ lớn phổ biến và lập trình tất cả từ đầu
Ứng dụng AI vào công việc cho người non-tech

Ứng dụng AI vào công việc cho người non-tech

Ứng dụng AI vào tăng hiệu suất công việc

Lớp học tập trung vào khai thác các loại AI khác nhau để nâng cao hiệu quả công việc