Pioneering in artificial intelligence and computer science education

Over 150 global Tensorflow artificial intelligence certificates awarded to students.

Lộ trình học học máy / AI nền tảng

Trở thành kỹ sư học máy từ con số 0

Lớp học Python cho khoa học dữ liệu

- Free

Lớp học Python cơ bản cho người mới bắt đầu học khoa học dữ liệu.
Leetcode 200 - Luyện thuật toán với chuyên gia

Lớp học cấu trúc dữ liệu và thuật toán. Cùng nhau luyện giải bài tập Leetcode và ứng tuyển và các công ty lớn như Google, Microsoft, Amazon.
Toán cho học sâu (Pre-TF)

Lớp học bổ trợ nền tảng Toán học cho Học sâu. Chủ đề xoay quanh Đại số tuyến tính, Đạo hàm và Xác suất.
AI nền tảng + Luyện thi chứng chỉ Tensorflow 09

Lớp học AI nền tảng cho người mới + luyện thi chứng chỉ Tensorflow nổi tiếng của Google. Khai giảng: Ngày 08/03/2024
Scale Machine Learning System 04

Lớp học nhân rộng hệ thống học máy, triển khai trên các phần cứng khác nhau. Khai giảng: 16/11/2023
Đọc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo mới nhất

- Free

Đọc và lập trình các nghiên cứu mới nhất
Kỹ sư dữ liệu

Xử lý hàng tỷ bản ghi trong vài giây, xây dựng Datawarehouse, Datalake

Lớp học Python cho khoa học dữ liệu

- Free

Lớp học Python cơ bản cho người mới bắt đầu học khoa học dữ liệu.
Kỹ sư dữ liệu - DE 01

Trở thành kỹ sư dữ liệu có thể xây dựng những hệ thống xử lý hàng tỷ bản ghi trong vài giây.
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Trở thành kỹ sư xử lý ngôn ngữ tự nhiên với khả năng làm việc với hàng triệu văn bản. Xây dựng những model AI cho ngôn ngữ tự nhiên tiên tiến nhất.

Nền tảng xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Lớp học nền tảng xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Khai giảng: 24/01/2024.
Lớp học xử lý ngôn ngữ tự nhiên ứng dụng

- Free

Lớp học xử lý ngôn ngữ tự nhiên ứng dụng
Thư viện AI nổi tiếng

Thành thạo lập trình các thư viện AI nổi tiếng

Lớp học lập trình Pytorch

Lớp học Pytorch, xây dựng những ứng dụng AI khác nhau sử dụng Pytorch. Khai giảng: 21/11/2023
MediaPipe - Học máy trên các thiết bị phần cứng

Học máy trên các thiết bị phần cứng
Lớp học ngôn ngữ lập trình Mojo

- Free

Lập trình AI nhanh hơn bao giờ hết với Mojo
Kỹ sư phần mềm

Trở thành kỹ sư phần mềm với mức lương trên $1000/tháng

Kỹ sư lập trình Fullstack

Trở thành kỹ sư phần mềm có thể xây dựng cả ứng dụng phía client và server
Lớp học lập trình giao diện HTML/CSS

Chương trình học này được thiết kế để giới thiệu bao gồm các nguyên tắc cơ bản của phát triển web sử dụng HTML và CSS, với sự cân bằng giữa yếu tố lý thuyết và thực hành.
Lớp học ứng dụng các mô hình AI cho lập trình viên - AI for Developers

Lớp học hướng dẫn sử dụng các mô hình AI và lập trình ứng dụng AI cho lập trình viên
Ứng dụng AI vào công việc cho người non-tech

Ứng dụng AI vào công việc cho người non-tech các ngành như Marketing, Nhân sự, Kế toán

Ứng dụng AI vào tăng hiệu suất công việc

Lớp học tập trung vào khai thác các loại AI khác nhau để nâng cao hiệu quả công việc
AI trên dữ liệu đặc thù

Các mô hình AI chạy trên các dạng dữ liệu đặc thù

Graph Neural Network (GNN)

- Free

Lớp học về Graph Neural network