Pioneering in artificial intelligence and computer science education

Over 150 global Tensorflow artificial intelligence certificates awarded to students.

Lộ trình trở thành kỹ sư AI

Lộ trình đầy đủ trở thành kỹ sư AI

 • Lập trình cơ bản
  course-imgLớp học Python cho khoa học dữ liệu (*)
  course-imgLeetcode 200 - Luyện thuật toán với chuyên gia
  • Nền tảng học máy
   course-imgToán cho học sâu - Pre-TF 09 (*)
   Opening Day: 8/3/2024
   course-imgAI nền tảng + Luyện thi chứng chỉ Tensorflow 09 (*)
   Opening Day: 8/3/2024
   course-imgLớp học Pytorch 02 - Thư viện AI nổi tiếng
   Opening Day: 3/5/2024
   course-imgScale Machine Learning System - Nhân rộng hệ thống học máy
   • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
    course-imgNền tảng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (*)
    Opening Day: 24/1/2024
   • Thị giác máy tính
    course-imgThị giác máy tính nền tảng (*)
    Opening Day: 22/5/2024
  • Ứng dụng AI cho lập trình viên
   course-imgĐào tạo mô hình AI thực chiến (*)
   course-imgLớp học ứng dụng các mô hình AI cho lập trình viên - AI for Developers
   Opening Day: 4/5/2024