Avatar

Kỹ sư dữ liệu - DE 01

Share

Trở thành kỹ sư dữ liệu có thể xây dựng những hệ thống xử lý hàng tỷ bản ghi trong vài giây. Khám phá sức mạnh của dữ liệu lớn và thăng tiến sự nghiệp của bạn lên tầm cao mới. Được giảng dạy bởi các chuyên gia đầu ngành, nội dung kết hợp song song giữa kiến thức lý thuyết với các dự án thực hành, bạn sẽ học thiết kế kiến trúc dữ liệu có khả năng mở rộng, tối ưu hóa quy trình làm việc và thành thạo xử lý dữ liệu lớn.

quan trọng nhất là bạn sẽ học cách chuẩn bị hồ sơ, kinh nghiệm từ những người đi trước để vượt qua được các vòng phỏng vấn.

Giảng viên:

 • Lê Trần Ngọc Minh - Thạc sỹ, John Von Neumann Institute - MlOps Engineer ở Knorex - ex-Data Engineer, ex-Data Scientist @ SSI

 • Bá Ngọc - Founder @ Protonx - Google Expert in Machine Learning

Các công cụ trọng điểm:

 • Cơ sở dữ liệu

 • PostgresQL

 • Data Warehouse

 • BigQuery

 • Data Lake

 • Google Cloud Storage

 • Tính toán phân tán

 • Apache Spark

 • Hệ thống message

 • Apache Kafka

 • Tự động hoá - Apache AirFlow

 • Quản lý và hoạch định - dbt - Visualize - Apache SuperSet

Khai giảng: 02/08/2023.

4 Module chính của lớp học:

- Tổng quan về Data Engineer.

- Extract - Transform - Load (ETL)

- Phân tích và Mô hình hoá hệ thống lưu trữ dữ liệu (Data Modeling + Analytics )

- Chuẩn bị hồ sơ + kinh nghiệm phỏng vấn

Chi tiết nội dung tại đây

**Cách thức trao đổi với giảng viên** - Trao đổi trực tiếp qua Slack - Trao đổi trực tiếp trên trang protonx.io