Avatar

Lớp học ứng dụng các mô hình AI cho lập trình viên - AI for Developers

Opening Day: 08:41 4/5/2024
Share

Lớp học hướng dẫn sử dụng các mô hình AI cho lập trình viên bao gồm văn bản, ảnh và video. Các lập trình viên Backend/Frontend có thể tham gia vào lớp học này để ứng dụng các mô hình AI cho dự án mình đang phát triển.

Lớp học không đi sâu vào công thức Toán mà giúp bạn biết cách sử dụng những mô hình nhanh và hiệu quả nhất trong dự án của bạn.

Thời gian: Chiều thứ 7 hàng tuần, 14:00-16:00 bắt đầu từ 04/05/2024

Hình thức: Qua Zoom

Thiết kế giao diện hiện đại cho các ứng dụng AI.

Giao diện ChatBot

Ứng dụng sinh và chỉnh sửa ảnh

Ứng dụng sinh video

Ứng dụng sinh âm thanh

Ứng dụng sinh code