Avatar

Lớp học lập trình giao diện HTML/CSS

Share

Thời lượng

 • Tổng thời lượng: 8 Tuần (16 buổi học)

 • Tần suất: Hai lần một tuần

 • Thời lượng mỗi buổi: 2 giờ

Tuần 1-2: Giới thiệu về HTML

 • Buổi 1-2: Hiểu về Web, Giới thiệu về HTML, Cấu trúc cơ bản của tài liệu HTML

 • Buổi 3-4: Các thẻ HTML - Tiêu đề, Đoạn văn, Danh sách, Liên kết, Hình ảnh

Tuần 3-4: HTML nâng cao

 • Buổi 5-6: Bảng, Form, Các loại Input, Nhãn

 • Buổi 7-8: Đa phương tiện - Âm thanh, Video, Iframes

 • Bài tập 1: Tạo một trang web HTML cơ bản với nội dung đa dạng

Tuần 5-6: Giới thiệu về CSS

 • Buổi 9-10: Giới thiệu về CSS, CSS nội dòng, Nội tuyến và Ngoại tuyến, Các bộ chọn, Thuộc tính và Giá trị

 • Buổi 11-12: Trang trí văn bản, Màu sắc, Viền, Lề, Đệm

 • Bài tập 2: Trang trí tài liệu HTML sử dụng các kỹ thuật CSS

Tuần 7: CSS nâng cao

 • Buổi 13-14: Mô hình hộp, Flexbox, Lưới CSS

 • Buổi 15: Thiết kế Responsive đa nền tảng và Media Queries

Tuần 8: Dự án và Ôn tập

 • Buổi 16: Buổi ôn tập và Hỏi đáp

 • Dự án cuối khóa: Tạo một trang web hoàn chỉnh sử dụng HTML và CSS. Kết hợp các bố cục khác nhau, phương tiện và thiết kế đáp ứng.